Zamówienia publiczne

Profil nabywcy - zamówienia publiczne powyżej 130000 zł od dnia 01.01.2021r. https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilkaRozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2022 roku -wyniki.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2022 roku - wyniki.

Załącznik

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2022 roku - wyniki.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2022 roku.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2022 roku.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2022 roku

Załącznik

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin 64 – 400 Międzychód w 2022 roku - ogłoszenie wyników.

Załączniki

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin 64 – 400 Międzychód w 2022 roku

Załączniki

Dostawa opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2021) - wyniki.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2021 roku - wyniki.

Załącznik

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2021 roku - wyniki.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2021 roku -wyniki.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2021 roku -wyjaśnienie

Załącznik

Dostawa opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2021) - zestawienie ofert.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2021 roku

Załącznik

Dostawa opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2021).

Załączniki

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin w 2021 roku - zawiadomienie o wynikach.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2021 roku.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2021 roku.

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup , dostawę i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin - Wybór oferty ofert

Załączniki

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin w 2021 roku

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup , dostawę i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin - Zestawienie ofert

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup , dostawę i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin - Wyjaśnienie treści SIWZ cd.

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup , dostawę i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin - Wyjaśnienie treści SIWZ

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup , dostawę i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup i dostawe łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin - odpowiedzi na pytania

Załączniki

Przetarg nieograniczony pisemny na zakup i dostawe łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin

Załączniki

Dostawy środków chemicznych artykułów chemii gospodarczej oraz środków higienicznych w 2020 roku - wybór oferty.

Załączniki

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2020 roku- wybór oferty.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2020 roku - wybór oferty.

Załączniki

Dostawy opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2020). - wybór oferty.

Wybór oferty

Wyjaśnienie SIWZ - Dostawy środków chemicznych artykułów chemii gospodarczej oraz środków higienicznych w 2020 roku.

Załączniki

Unieważnienie przetargu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 Międzychód.

Zestawienie ofert

Unieważnienie przetargu

Dostawy środków chemicznych artykułów chemii gospodarczej oraz środków higienicznych w 2020 roku.

Załączniki

Przetarg pisemny otwarty na świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin w 2020 r. - wybór oferty.

Załączniki

Modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż nowej wanny do hydromasażu z podnośnikiem sufitowym wraz z dostosowaniem pomieszczenia do jej użytkowania - wybór oferty.

Załączniki

Dostawy opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2020) - zestawienie ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż nowej wanny do hydromasażu z podnośnikiem sufitowym wraz z dostosowaniem pomieszczenia do jej użytkowania - zestawienie ofert.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2020 roku.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2020 roku.

Załączniki

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 Międzychód.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Przetarg pisemny otwarty na świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin w 2020 r.

Załączniki

Dostawy opału dla Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin, 64 - 400 Międzychód (na rok kalendarzowy 2020).

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż nowej wanny do hydromasażu z podnośnikiem sufitowym wraz z dostosowaniem pomieszczenia do jej użytkowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze ofert - modernizacja pomieszczenia na salę rehabilitacji oraz istniejących sal dziennego pobytu w nowe inteligentne oświetlenie ledowe z czujnikami obecności wraz z wyposażeniem w odpowiednie meble dla osób niepełnosprawnychw DPS Piłka - Zamyślin, oddział Zamyślin.

Załącznik

Załącznik

Zestawienie ofert - modernizacja pomieszczenia na salę rehabilitacji oraz istniejących sal dziennego pobytu w nowe inteligentne oświetlenie ledowe z czujnikami obecności wraz z wyposażeniem w odpowiednie meble dla osób niepełnosprawnychw DPS Piłka - Zamyślin, oddział Zamyślin.

Załącznik

Załącznik

Modernizacja pomieszczenia na salę rehabilitacji w DPS Piłka - Zamyślin, oddział Zamyślin.

Załącznik

Modernizacja istniejących sal dziennego pobytu w nowe inteligentne oświetlenie ledowe z czujnikami obecności wraz z wyposażeniem w odpowiednie meble dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik

Przetarg nieograniczony Utwardzenie terenu wokół budynku A w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin -wybór ofert

Załącznik

Przetarg nieograniczony Remonty istniejących pomieszczeń w bud.C w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Piłka - wybór ofert

Załącznik

Przetarg nieograniczony Utwardzenie terenu wokół budynku A w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin -zestawienie ofert

Załącznik

Przetarg nieograniczony Remonty istniejących pomieszczeń w bud.C w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Piłka - zestawienie ofert

Załącznik

Przetarg nieograniczony Utwardzenie terenu wokół budynku A w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin

Załącznik

Przetarg nieograniczony Remonty istniejących pomieszczeń w bud.C w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Piłka

Załącznik

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin I zmiana w SIWZ

Załącznik

Zestawienie ofert na dostawę opału 2019.

Załącznik

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa 2019 - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Przetarg na świadczenie usług pralniczych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2019 roku - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2019 roku

Załącznik

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych w 2019 roku.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny w 2019 roku.

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału 2019.

Załączniki

Przetarg na dostawę paliw płynnych do DPS Piłka - Zamyślin w 2019 roku.

Załączniki

Przetarg na świadczenie usług pralniczych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2019 roku.

Załącznik

Rozpoznanie cenowe - Remont mieszkań nr 1,4,5 w bud. C w Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, oddział Piłka.

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę opału 2018.

Załącznik

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - inne - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału 2018 - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2018 roku - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Przetarg na świadczenie usług pralniczych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2018 roku - ogłoszenie wyniku.

Załącznik

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału 2018.

Załączniki

SIWZ na opał 2018.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - inne.

Załączniki

Rozpoznanie cenowe na dostarczanie artykułów spożywczych - mięso i wędliny.

Załączniki

Przetarg na dostawę środków chemicznych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2018 roku.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze ofert - przetarg na remonty:

Wyjaśnienia do siwz - przetarg paliwo 2018:

Zestawienie ofert w przetargu na remonty:

Przetarg na dostawę paliw płynnych do DPS Piłka - Zamyślin w 2018 roku.

Załączniki

Przetarg na świadczenie usług pralniczych dla DPS Piłka - Zamyślin w 2018 roku.

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remonty istniejących pomieszczeń w obiektach DPS Piłka – Zamyślin.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Załączniki


... powrót ...